Gyógyító frekvenciák

Masaru Emoto évekkel ezelõtt végzett kísérleteiben tudományosan bebizonyította, hogy a víz információ vevõ és hordozó. A Víz üzenete c. könyvében szenzációs, mikroszkóp alatt készült felvételekkel bizonyítja be a víz kristályszerkezetét, és azt, hogy ezek a kristály-alakzatok hogy változnak meg különbözô információk hatására. Információk, mint pl. a zene, képek, szimbólumok, érzelmek és nem utolsó sorban szavak. Könyvében külön oldalak szentel a hangtálak pozitív hatásának.

Leginkább úgy tudjuk megérteni, hogy mi történik testünkben a hangmasszázs alatt, és milyen hatása van a hangnak, ha magunk elé képzelünk egy tükörsima tavat. Ha egy kavicsot beledobunk ebbe a tóba, koncentrikus körök keletkeznek, és ezek végiggyûrûznek a víz egész felületén. Ily módon minden vízmolekula mozgásba jön. Az emberi test kb. 70-80%-ban vízbõl és folyadékból áll. A testre helyezett tálak rezgései ilyen koncentrikus körök formájában terjednek el, áramlanak szét az egész testünkön, mélyen sejt szintig fejtik ki hatásukat. A hangtál hangja ezen túlmenõen a nyugodt lebegõ ritmusával hat ránk, és harmonizálja testünket, lelkünket. Ha egy hangtálba vizet töltünk és megütjük, tapasztalhatjuk, hogy a víz rezegni, vibrálni kezd.


Emoto kisérleteit követve világos lesz számunkra, hogy a tálban lévõ víz a tál rezgésinformációját veszi át, úgymond energetizáljuk és harmonizáljuk vele a vizet, amely még az ízét is megváltoztatja. A víz már a tálba való beleöntés pillanatába átveszi a tál információját, ha meg is ütjük fokozzuk az információ erejét. Ez minden együtt nagyon meggyõzoen rávilágít a hangtálak és a hangmasszázs hatására. A gondolatsort követve, ha az érzelmek is megváltoztatják a víz szerkezetét, akkor a tálat megütõ személy vagy terapeuta hangulata, lelki harmóniája és szándéka is befolyásolja a tálak rezgés-információját.


Mallku, perui sámán egy életre szóló tanítást adott evvel a mondatával:
"A szándék a legfontosabb és ezt követi a hit"

A harmonikus muzsikának, rezgésekneka vízre gyakorolt hatásával foglalkozó japán kutató, Masaru Emoto csodálatos vízkristály-fotográfiáival végre vizuálisan is felfoghatók és igazolhatók ezek az összefüggések.

A muzsikának éppen ezt a hatását kamatoztatja az utóbbi években egyre népszerûbbé váló zene- és hangterápia. E terápiák során gyakran használják természeti népek vagy õsi kultúrák archaikus hangszereit. Jómagam a Himalájáról származó tibeti hangtálat találom a legbámulatosabb hangszernek.